Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 6, 2017 in åk 4 - 6 |

WeDo 2.0 – bygga och programmera

Ålder: åk 4-6
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 minuter.
Kan bokas hela läsåret.

Wedo 2.0 är ett nytt och uppdaterat Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag. Syftet är att eleverna aktivt ska utveckla förståelse för varför och hur programmering kan användas i praktiska sammanhang. Vi inleder temat med en kort film och eleverna får en spännande utmaning att arbeta med. Därefter väntar flera kluriga problem att konstruera, undersöka och lösa.

Eleverna arbetar i mindre grupper och tillsammans ska de bygga och koppla en legofigur till en dator. Därefter ska de programmera figuren att utföra uppdrag som finns tillgängliga för grupperna. I uppdragen ska eleverna bland annat testa stabilitet hos olika hus vid en jordbävning, en maskins dragkraft samt hur hastighet kan förändras hos en bil.

Läroplansanknytning

 

Translate »