Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 1-3: Människans sinnen

Hand känner

Känsel!

Åk 1-3: Människans sinnen

Människans sinnen – experiment med & utan sinnen

Tid: Höstterminen 2017.

Kan vi lura våra sinnen och hur fungerar de egentligen? De yngre eleverna gör experiment med lukt, smak, känsel och syn, delvis i Mörka Rummet.

Eleverna tränas i förmågan att:
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen

Innehåll som behandlas:
• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Translate »