Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 2-5: Skogen – bland årsringarnas hemligheter

Barn borrar i trädstam

Barn borrar i trädstam

Ålder: Åk 2-5
Tid: April, augusti, september och oktober.

Temapaketet genomförs dels i ett skogsparti utanför Kreativum och dels inomhus. Ute gäller det att hitta så många sorters träd som möjligt, med olika metoder beroende på årstid. Var ska man hitta vilka träd? Vi gör också en åldersbestämning av träd med åldersborr. Inomhus får eleverna bland annat tillverka papper och prova Kraetivums skogsmaskiner.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i naturen

Innehåll som behandlas:
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Människans beroende av och påverkan på naturen

Translate »