Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 3-5: LEGO: Bygga och testa

Tjej programmerar legorobot.

Lego – för olika årskurser.

Tid: Bokas hela skolåret

Boka temapaket där man arbetar med energi, mekanik, friktion, eller utväxlingar, beroende på elevernas ålder. Här ryms matematik, ritningsläsning, problemlösning och inte minst samarbete. Eleverna ges uppgifter som syftar till att stimulera entreprenöriella förmågor genom att de får identifiera problem och utarbeta egna lösningar för dem.

Årskurs 3 och 4: LEGO och mekanik.
Årskurs 4 och 5: LEGO och motoriserad mekanik

Årskurs 3 och 4: LEGO och mekanik.
Eleverna bygger bilar med avståndsmätare som ska testas i en ramp. Vad avgör hur långt bilen går? Efter de i ritningen beskrivna modellerna gäller det att konstruera bilar som går ännu längre, utan hjälp av ritning.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Innehåll som behandlas:
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
• Tyngdkraft och friktion
• Enkla systematiska, naturvetenskapliga undersökningar.
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med tabeller
• Energins oförstörbarhet och flöde
• Krafter och rörelser i vardagssituationer
• Enkla systematiska undersökningar
• Mätningar och mätinstrument

Kille med legorobot

Spännande utmaningar med lego!

Årskurs 4 och 5: LEGO och motoriserad mekanik
Eleverna bygger motordrivna bilar med olika utväxling och får testa dem på tvåmetersbanor för att se hur snabbt de går. Hur konstruerar man höga respektive låga utväxlingar? När eleverna byggt de varianter som finns beskrivna i ritningen gäller det att bygga ännu mer extremt utväxlade bilar, utan hjälp av ritning.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll som behandlas:
• Enkla systematiska, naturvetenskapliga undersökningar.
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med tabeller
• Krafter och rörelser i vardagssituationer
• Mätningar och mätinstrument
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma rörelse

Translate »