Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 3-5: LEGO: Motoriserad mekanik

Tjej programmerar legorobot.

Lego – för olika årskurser.

LEGO – motoriserad mekanik
Ålder: åk 3-5
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela skolåret

Boka temapaket där man arbetar med energi, mekanik, friktion, eller utväxlingar, beroende på elevernas ålder. Här ryms matematik, ritningsläsning, problemlösning och inte minst samarbete. Eleverna ges uppgifter som syftar till att stimulera entreprenöriella förmågor genom att de får identifiera problem och utarbeta egna lösningar för dem.

Kille med legorobot

Spännande utmaningar med lego!

Årskurs 3- 5: LEGO motoriserad mekanik
Eleverna bygger motordrivna bilar med olika utväxling och får testa dem på tvåmetersbanor för att se hur snabbt de går. Hur konstruerar man höga respektive låga utväxlingar? När eleverna byggt de varianter som finns beskrivna i ritningen gäller det att bygga ännu mer extremt utväxlade bilar, utan hjälp av ritning.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll som behandlas:
• Enkla systematiska, naturvetenskapliga undersökningar.
• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med tabeller
• Krafter och rörelser i vardagssituationer
• Mätningar och mätinstrument
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma rörelse

Translate »