Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 4-6: Energi: Varifrån och vart?

Kille med vindkraft

Energi i olika former – finns även i anläggningen.

Tid: Hela skolåret.

Temapaketet inleds med en kort genomgång om energi- och friktionsbegreppen. Vad är energi? Hur kan man omvandla energi och vad händer med energin vid energiomvandlingar? Dessutom: vad händer INTE med energin? Sedan får eleverna i uppgift att bygga ballongbilar som ska gå så långt som möjligt. Det gäller att minimera friktionen och göra energiförsörjningen optimal.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i fysik
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Innehåll som behandlas:
• Energins oförstörbarhet och flöde
• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas,
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer och mekanismer

Translate »