Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 4-6: Vetenskapsteater

Vetenskapsteater

 


Tid: Erbjuds mellan den 14 mars – 8 april under vårterminen 2016.

Hållbar utveckling innebär att man med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer strävar efter en utveckling som tillgodoser dagens behov – utan att äventyra kommande generationers.

Lärande för hållbar utveckling syftar till att ge elever och vuxna handfasta verktyg och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid.

Kreativums utgångspunkt är de naturgivna förutsättningarna som sätter de yttre gränserna för hållbar utveckling. Vi tror att den kunskapsbasen är viktig för att på ett meningsfullt sätt kunna diskutera många av aspekterna som det mycket komplexa begreppet hållbar utveckling rymmer, ex frågor om handel och rättvisefrågor.

Vetenskapsteatern är ett led i lärandet för hållbar utveckling. På Kreativums vis kombinerar vi ny och framtida teknik, växthuseffekten, energiprincipen med tid för reflektion kring medvetna val, konsumtion och mänsklig påverkan. Allt med hjälp av upplevelsebaserat lärande.

Teaterföreställningen varar i 30 min, därefter följer en timmes arbete där eleverna gruppvis tar sig mellan olika stationer. Vid bokningstillfället skickas ett mindre förarbete. Ett mer omfattande efterarbete erbjuds också för att underlätta ett fortsatt arbete efter besöket, bland annat kommunspecifika förslag på kontaktpersoner och studiebesök.

Bokningsbara tider VT 2016:
måndag 14 mars  kl 10.00-11.30
tisdag 15 mars     kl 10.00-11.30
onsdag 16 mars   kl 10.00-11.30
fredag 18 mars    kl 10.00-11.30
torsdag 24 mars kl 10.00-11.30
måndag 4 april   kl 10.00-11.30
tisdag 5 april       kl 10.00-11.30
onsdag 6 april     kl 10.00-11.30
torsdag 7 april    kl 10.00-11.30
fredag 8 april      kl 10.00-11.30

Varmt välkommen att boka på telefon 0454 30 33 60! Listan ovan uppdateras inte dagligen, så ring för att försäkra dig om att platser finns kvar. 

Translate »