Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Åk 7-9: Astronomi

Pojke med kikaren

Pojke med kikaren

En stjärnvisning i Kreanova inleder temapaketet. Under stjärnvisningen förevisas den aktuella stjärnhimlen med planeter etc . Begrepp som tas upp rör förutom stjärnbilder och lite grekisk mytologi och tex avstånd i rymden, processer i stjärnor. Dessutom pratar vi om lite vetenskapshistoria och hur naturvetenskapliga förklaringsmodeller skiljer sig från andra, tex från astrologi. Efter stjärnvisningen får eleverna söka svar på astronomifrågor i Kreativums rymdavdelning och tävla i ett par astronomispel där.

Eleverna tränas i förmågan att:
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Innehåll som behandlas:
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
• Atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt avstånd mellan dessa.
• Myter som handlar om naturen och människan: grekisk mytologi

Tid: kan bokas hela skolåret.

Translate »