Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Det hållbara badrumsskåpet

Kemi och hållbarhet i din vardag.Det hållbara badrumsskåpet

Ålder: åk 4-6
Antal elever: max 30
Passet varar i 90 minuter.
Kan bokas från och med 2 november.

Skolprogrammets målsättning är att:

  • eleverna ska få möjlighet att kritiskt granska innehållet i vanliga hygienartikar
  • eleverna får resonera kring hållbarhet och de globala målen
  • eleverna ska få en inblick i partikelmodellen och möjlighet att bygga egna molekyler
  • eleverna får arbeta laborativt med att tillverka en miljövänlig hygienprodukt

Före besöket arbetar pedagog och elever i klassrummet med de globala målen. Under besöket fokuserar vi på mål 12 “Hållbar konsumtion och produktion”, men det är viktigt att eleverna har en överblick över samtliga mål för att få ut så mycket som möjligt av besöket.

Under besöket möter vi kloka gumman Viola och forskare Börje. Vi diskuterar och arbetar praktiskt med molekylmodeller och experimenterar i labbet.

Efter besöket får du möjlighet att arbeta vidare med partikelmodellen och fördjupa förståelsen för våra Globala mål.

Läroplansanknytning [pdf]

 

Translate »