Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on sep 26, 2019 in åk 4 - 6, åk 7 - 9, Gymnasiet |

EV3 Koda hållbart

Ålder: åk 6-9 samt gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret

EV3 Koda hållbart kombinerar programmering med hållbarhetsfrågor. Teknisk utveckling är en del i omställningen mot en hållbar utveckling. Under passet löser eleverna lokala problem för att uppnå de globala målen. För att lyckas med de hållbarhetsrelaterade uppdragen krävs viss kunskap om grundprinciperna i programmering.

Läroplansanknytning [pdf]

Translate »