Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in Gymnasiet |

Kraftmätning på Kreativum

Ålder:  Gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.
För tillfället pågår en omfattande restaurering av kraftverket. Välkommen att boka till höstterminen.

Kraftverk på Strömma

Kraftverk på Strömma

Temapaketet passar mycket väl som en del av undervisningen i Naturkunskap 1 och Fysik 1, men är till stor del ämnesövergripande. Även matematik, geografi, historia och biologi utgör viktiga delar av innehållet.

Eleverna får i uppgift att mäta elproduktionen i Strömmas 100-åriga vattenkraftverk. Genom att mäta kraftverkets fallhöjd och vattenföring får de räkna fram hur många kW som levereras ut på elnätet. Utrusningen består av tumstock, klocka och glasspinnar. Det uppmätta värdet jämförs också med den faktiska produktionen. Mätningarnas tillförlitlighet, vattenkraftstationens verkningsgrad etc diskuteras, liksom energiprincipen och miljöpåverkan av vattenkraft och andra energislag. Temapaketet anpassas efter målgrupp.

Läroplansanknytning

 

 

Translate »