Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in Gymnasiet |

Kraftmätning på Kreativum

Ålder:  Gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.

En utmaning i omställningen till ett fossilfritt samhälle är det ökade behovet av el. Detta ökade behov måste lösas på ett hållbart vis. Ett sätt är att renovera befintliga vattenkraftverk. Strömma vattenkraftverk har genomgått en omfattande renovering med ny turbin och generator.

 

Temapaketet passar mycket väl som en del av undervisningen i Naturkunskap 1 och Fysik 1, men är till stor del ämnesövergripande. Även matematik, geografi, historia och biologi utgör viktiga delar av innehållet.

Eleverna får i uppgift att mäta effekten på Strömmas nyrenoverade vattenkraftverk. Genom att mäta kraftverkets fallhöjd och vattenföring får de räkna fram hur många kW som levereras ut på elnätet. Utrusningen består av tumstock, klocka och glasspinnar. Det uppmätta värdet jämförs också med den faktiska produktionen. Mätningarnas tillförlitlighet, vattenkraftstationens verkningsgrad etc diskuteras, liksom energiprincipen och miljöpåverkan av vattenkraft och andra energislag.

Temapaketet anpassas efter målgrupp.

Läroplansanknytning

 

 

Translate »