Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in Gymnasiet |

Kraftmätning på Kreativum

Ålder:  Gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret

Kraftverk på Strömma

Kraftverk på Strömma

Temapaketet passar mycket väl som en del av undervisningen i Naturkunskap 1 och Fysik 1, men är till stor del ämnesövergripande. Även matematik, geografi, historia och biologi utgör viktiga delar av innehållet.

Eleverna får i uppgift att mäta elproduktionen i Strömmas 100-åriga vattenkraftverk. Genom att mäta kraftverkets fallhöjd och vattenföring får de räkna fram hur många kW som levereras ut på elnätet. Utrusningen består av tumstock, klocka och glasspinnar. Det uppmätta värdet jämförs också med den faktiska produktionen. Mätningarnas tillförlitlighet, vattenkraftstationens verkningsgrad etc diskuteras, liksom miljöpåverkan av vattenkraft och andra energislag.

Eleverna ges förutsättning att utveckla:
• Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. (Nk1)
• Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling. (Nk1)
• Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. (Fy1)

Innehåll som behandlas:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. (Nk1)
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder (observationer, mätningar och analyser). (Nk1)
• Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi (Fy1)
• Energiomvandling: energiprincipen, verkningsgrad. (Fy1)
• Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle. (Fy1)

Tid: kan bokas hela skolåret

Translate »