Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in åk 7 - 9 |

Kraftmätning på Strömma

Kraftverk på Strömma

Kraftverk på Strömma

Ålder: åk 7-9 samt gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.
För tillfället pågår en omfattande restaurering av kraftverket. Välkommen att boka till vårterminen.

Eleverna får i uppgift att mäta elproduktionen i Strömmas 100-åriga vattenkraftverk. Genom att mäta kraftverkets fallhöjd och vattenföring får de räkna fram hur många kW som levereras ut på elnätet. Utrusningen består av tumstock, klocka och glasspinnar. Det uppmätta värdet jämförs också med den faktiska produktionen. Mätningarnas tillförlitlighet, vattenkraftstationens verkningsgrad etc diskuteras, liksom miljöpåverkan av vattenkraft och andra energislag.

Upplägget passar fysik- och teknikundervisningen för åk 7-9, men geografi, historia, biologi och matematik utgör också viktiga delar av innehållet.

Eleverna ges förutsättning att utveckla förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i fysik (Fy)
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. (Fy)
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk)
• värdera konsekvenser av olika teknikval för samhälle och miljö (Tk)

mätare kraftverket

Mätare i kraftverket

Innehåll som behandlas:
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Olika energislag och deras för- och nackdelar för miljön. (Fy)
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. (Fy)
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden. (Fy)
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Tk)

Translate »