Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on sep 16, 2019 in Okategoriserade |

Kreativums nya styrelse

Kreativums nya styrelse

Kreativums nya styrelse består av både politiker och näringslivsrepresentanter

Kreativum blir det första kommunala bolaget i Karlshamn med en blandad styrelse, där politiker och representanter för det regionala näringslivet samverkar.

I den nya styrelsen ingår: Per-Ola Mattsson (S), Charlott Lorentzon (MP), Magnus Gärdebring (M), Björn Tenland Nurhadi (SD), Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum, Ingela Håkansson, Techtank, Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars, Emma Berglund, projektchef på NCC Infrastructure och Oliver Lundgren, vd på Skolon.

Styrelsen har bred regional utbredning. Enligt kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) är tanken att få in nya idéer och ett nytt tänk runt hur bolaget ska drivas.
Genom en blandad styrelse breddas kompetensen och vi får en starkare koppling till näringslivet, säger Per-Ola Mattsson (S), vilket innebär att Kreativum kommer att växa och bli stabilare.

Framtida kompetensförsörjning är en av de viktiga frågor som flera personer ur den nya styrelsen vill lyfta fram. Kreativum har en viktig roll i att uppmuntra nyfikenhet och att väcka intresse för teknik och naturvetenskap redan i en tidig ålder.

Mathias Roos, vd på Kreativum, är nöjd med sammansättningen av styrelsen.
Jag ser fram emot att jobba med en styrelse som både delar våra visioner och ställer krav och vill se resultat. Fler satsningar är på gång på Kreativum. Under våren kommer vi att öppna upp ytterligare ett våningsplan och har då möjlighet att utöka vår tillgänglighet mot alla målgrupper genom att bland annat ha öppet mycket mer för allmänheten. Redan nu i slutet av september kommer en ny astronomiutställning att invigas.

Den nya styrelsen väljs officiellt på kommunfullmäktige den 23 september.

Kreativum bidrar till att tillgodose regionens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Vi är en del av nationell infrastruktur med expertkunskap inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling.

Nya styrelsen

Fr.v. Magnus Gärdebring (M), Oliver Lundgren, vd på Skolon, Ingela Håkansson, Techtank Mathias Roos, VD Kreativum, Emma Berglund, projektchef på NCC Infrastructure, Charlott Lorentzon (MP), Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum, Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars och Per-Ola Mattsson (S). Saknas på bilden: Björn Tenland Nurhadi (SD).

 

Translate »