Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in åk 7 - 9, Gymnasiet |

LEGO MINDSTORMS Education EV3 – Space

Ungdomar programmerar EV3-robotar

Programmera Lego-robotar

Ålder: åk 7-9 samt gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3!
Olika svårighetsgrader från åk 5 till och med gymnasiet
Steg 1: Space – Eleverna programmerar robotarna som ska utför olika uppdrag. För att kunna lösa uppdragen behöver eleverna ibland ansluta sensorer . I Steg 1 – Space ska robotarna utföra uppdrag som: 1. Analys av rymdstenar, 2. Funktion solpanel/kommunikationscentral.
Steg 2: Space – Vi delar ut olika uppdrag som ska lösas av robotarna som eleverna har programmerat. För att kunna lösa uppdragen behöver eleverna ansluta extra motorer och sensorer (ljus, ljud, ultraljud, känsel). I Steg 2 – Space ska robotarna utföra uppdrag som: 1. Sätt en satellit i omlopp, 2. Befria MSL-roboten, 3. Skaffa en besättning eller 4. Starta uppskjutningen.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll som behandlas:
• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
• Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik.

Translate »