Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 6, 2017 in åk 4 - 6 |

LEGO – motoriserad mekanik

Tjej programmerar legorobot.

Lego – för olika årskurser.

Ålder: åk 4-6
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela skolåret

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

Under passet arbetar vi med energi, mekanik, friktion och utväxlingar.  Här ryms matematik, ritningsläsning, problemlösning och inte minst samarbete. Eleverna ges uppgifter som syftar till att stimulera entreprenöriella förmågor genom att de får identifiera problem och utarbeta egna lösningar för dem.

Läroplansanknytning

Translate »