Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Måljakten – programmera BlueBot

Programmering med BlueBot mot de Globala målen

Ålder: åk 2-4
Antal elever: max 24 elever
Berör framför allt kursplanerna i matematik, teknik och samhällskunskap.
Arbetspasset varar i 90 minuter
Förkunskaper: eleverna ska vara bekanta med de Globala målen (ingår i förarbetet) 

Skolprogrammets målsättning är att:

  • eleverna ska få fördjupad kunskap om de 17 globala målen.
  • eleverna ska få förståelse för grundläggande programmering och träna sitt logiska tänkande.
  • eleverna ska få en inblick i att den digitala världen bygger på kod och att roboten gör det som eleverna kodar den att göra.

Innan ert besök:
Före skolprogrammet ska eleverna arbeta med de globala målen. Tänk på att detta är ett långsiktigt arbete. Eleverna behöver även vara bekanta med enkel programmering med hjälp av pilsymboler.
Under skolprogrammet arbetar eleverna parvis med att programmera BlueBots och diskuterar vilka faktorer som är viktiga för att nå ett specifikt globalt mål.
Efter skolprogrammet finns möjlighet att arbeta vidare med de globala målen.

Måljakten läroplansanknytningar

Translate »