Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in Gymnasiet |

Människans Sinnen 2 – Utan syn och hörsel

Blind och döv

Blind och döv

Ålder: gymnasiet
Antal: 30 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret utom maj och juni.

Eleverna delas in i par och får prova på att klara sig utan syn respektive hörsel med hjälp av svartmålade glasögon respektive hörselkåpor. Eleverna samarbetar i par där den ena inte ser och den andra inte hör. Paren får muntliga och skriftliga uppdrag att utföra ute på Kreativums Upptäckartorg. Den hörande ska hjälpa den döva med de muntliga uppdragen medan den seende hjälper den blinda med de skriftliga. En mycket omtumlande upplevelse!

Eleverna tränas i förmågor som hänger ihop med läroplanernas de inledande kapitlen i Gy2011, om skolans värdegrund och övergripande mål, tex att

• leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

Förmågorna som tränas handlar om förståelse, medmänsklighet, kommunikation, samarbete och solidaritet: förmågan till inlevelse i andra, insikten att det gäller att sätta sig in i andras situation om man vill hjälpa dem, förståelsen för hur det är att klara sig utan syn respektive hörsel etc.

Translate »