Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 6, 2017 in Förskoleklass - åk 3 |

Människans sinnen

Hand känner

Känsel!

Ålder: åk 1-3
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas hela läsåret utom i maj och juni.

Kan vi lura våra sinnen och hur fungerar de egentligen? De yngre eleverna gör experiment med lukt, smak, känsel och syn, delvis i Mörka Rummet.

Eleverna tränas i förmågan att:
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen

Innehåll som behandlas:
• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Translate »