Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 6, 2017 in Förskoleklass - åk 3 |

Programmera Robothumlor

Ålder: F-klass – åk 1
Antal: max 20 elever
Arbetspasset varar i 60 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Under arbetspasset får eleverna prova på grunderna inom programmering och enkel kodning. Eleverna får förståelse för hur entydiga och stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas.

Lös de olika uppdragen genom att programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar eleverna till att räkna, planera och diskutera.  Ämnesområden som berörs är bland annat siffror och taluppfattning. Temat skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga samt att styra föremål med programmering.

Läroplansanknytning

Translate »