Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Om Kreativum Science Center

Kemi!

Kemi!

Kreativum är ett Science Center för nyfikna i alla åldrar, ett fantastiskt hus fyllt av upptäckarglädje och aha-upplevelser. Kreativum är drygt 2000 kvm upplevelser med cirka 170 ”prova-på” stationer. Här ryms en mängd olika aktiviteter!
Kreativum är en del av Svenska Science Center – här hittar du information om övriga Science Center i Sverige >>

Främst vill vi stimulera nyfikenhet och kreativitet – upptäckarglädje i fokus! Vi ställer hellre frågor till barn och ungdomar som besöker oss än ger färdiga svar. Lusten och viljan att lära måste få utvecklas – och det tror vi att den gör om man får prova, fundera och göra saker själv.

Teknik och naturvetenskap ligger till grund för en mängd olika utbildningar och yrken. Vi har ett bra samarbete med en mängd företag i Blekinge, något som vi gärna ser mer av! Ett skolbesök på Kreativum kan ofta kompletteras med studiebesök inom aktuellt ämne. Att vara en mötesplats mellan skola, näringsliv och samhälle är ett av våra viktigaste uppdrag.

Man lär sig inte bara i skolan – barn som besöker Kreativum tillsammans med familjen, mormor och morfar eller goda vänner – upptäcker ofta att de lärt sig något alldeles utan att de tänkt på det. I våra stationer finns inbyggt lärande, här kan man upptäcka skogen, vad människan utvecklat, stjärnor och planeter och också utforska och testa den egna reaktionsförmågan. Att utmana pappa i Mindball – tävla i att slappna av – och att vinna är det inget barn som glömmer! Men allra främsta argumentet för att åka hit är självklart att det är kul.

Huvudman och ägare Karlshamns kommun.

Kungen vid invigningen

Kungen vid invigningen

Den 28 maj 1999 invigdes Kreativum av Hans Majestät Konungen.
Sommaren 2001 öppnades utomhusdelen Kreapark.

Om verksamheten i bolagsordningen:
§3 Verksamhet
Bolagets bedriver Science center-verksamhet. Science centers bedriver utbildning och utställningsverksamhet där man stimulerar nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och entreprenörskap.

Verksamheten omfattar pedagogisk verksamhet riktad mot såväl skolelever och lärare som en bred allmänhet, inkluderande funktionsnedsatta. Inom ramen för verksamheten erbjuds också lärarfortbildning. Dessutom bedrivs utställnings-, kurs-, konferensverksamhet samt försäljning av utställningsstationer, barnartiklar, leksaker med lärande syfte, böcker och presentartiklar, försäljning av tjänster inom utställnings- och evenemangsverksamhet, kiosk-, café- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Translate »