Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in åk 4 - 6 |

Ornitologi – pippi på fåglar

Sven med barn och kikare

Sven med barn och kikare

Ålder: åk 4-6
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Vad skrattar skrattmåsen åt och smyger verkligen gärd-smygen? Vi ger oss ut med tubkikare på en guidad vandring i fåglarnas rätta miljö. Vi tittar också på hur fåglarna är byggda och hur deras idealbostäder ser ut. Vi erbjuder också detta temapaket ute vid er skola i mån av bokningsbara pedagoger.

Eleverna tränas i förmågan att:
• genomföra systematiska undersökningar i biologi
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

Innehåll som behandlas:
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Translate »