Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on feb 8, 2018 in Gymnasiet |

Programmera micro:bit

micro:bit

Ålder: gymnasiet
Antal: max 30 elever
Arbetspasset varar i 90 min.

Kan bokas under hela läsåret.

Eleverna får under temapaket lära sig grunderna i hur en micro:bit (enkortsdator) fungerar och kan användas.
Under temapaketet får eleverna en introduktion i programmering genom blockprogrammering alternativt enkel textprogrammering i Javascript.

Temapaketet utgör tillfälle för eleverna att öva och utveckla sitt logiska tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga.

Temapaketet kan ingå som introduktion till arbetet med programmering inom de program där programmering ingår explicit.  Men även generellt för samtliga elever med syftet att utveckla en digital kompetens där, enligt Skolverkets definitioner, en grundläggande förståelse för programmering är central.

Läroplansanknytning [pdf]

Translate »