Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Programmera världen hållbar

Programmering för att uppnå de Globala målen

Ålder: åk 4-6
Antal elever: max 30 elever
Berör framför allt kursplanerna i matematik, teknik och samhällskunskap.
Arbetspasset varar i 90 minuter
Förkunskaper: viss programmering i Scratch

Skolprogrammets målsättning är att:

  • Eleverna ska få fördjupad kunskap om de 17 globala målen
  • Eleverna ska få en känsla av att vi kan göra något – det går att göra skillnad
  • Eleverna ska få fördjupa sin kunskap i programmering
  • Eleverna ska få möjlighet att upptäcka innovationer för framtiden, i vardagen

Före skolprogrammet bör eleverna arbeta med de globala målen och diskutera någon/några av de innovationer som ligger till grund för besökets arbete (se förarbete).

Under skolprogrammet arbetar eleverna med olika uppdrag där eleverna ska programmera en mbot att efterlikna en innovation som skulle kunna leda till att vi når de globala målen.

Efter skolprogrammet finns förslag på vidare innovations- och diskussionsarbete.

Läroplansanknytning [pdf]

mBot

Translate »