Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Särskola

Blue-Bot

Blue-Bot

Flera av temapaketen är extra populära hos våra besökare från särskolan! I samtliga temapaket utgår vi från elevernas förkunskapsnivå. Temapaketen är läroplansanknutna.

Vi utgår i vår pedagogik från ett upplevelsebaserat lärande med fokus på ett undersökande arbetssätt. Våra besökare ska stimuleras i sitt eget utforskande.

Kreativum vill utgöra ett stöd för skolan i sitt uppdrag att;

… stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
– Lgrs 11rev 17

Titta igenom vårt utbud av temapaket och se vad som passar just dina elever. Ring sedan och diskutera upplägg med våra pedagoger.

Translate »