Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 7, 2017 in åk 4 - 6, åk 7 - 9 |

Sifferjakten – hitta uppdragsgömmor med GPS

Geocaching

med GPS!

Ålder: åk 5-7
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret.

I sifferjakten används modern teknik som GPS och jordens eget koordinatsystem för att i smågrupper hitta till de dolda skattgömmorna ute i parken. I varje gömma finns det ett matematiskt problem att ta sig an som kan ge klassen poäng. Ytterligare verktyg som kompass och avståndsbedömning används för att hitta fram. Ett fartfyllt äventyr!

Matematik; Eleverna tränas i förmågan att:
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
• Föra och följa matematiska resonemang.
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematik; Innehåll som behandlas:
• Problemlösning (strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer, matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer).
• Taluppfattning och tals användning (positionssystem, tal i decimal och bråkform)
• Algebra (enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven, metoder för enkel ekvationslösning).

Fysik; Innehåll som behandlas:
• Människan i rymden och användningen av satelliter.
• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Idrott och hälsa 7-9; Innehåll som behandlas:
• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Translate »