Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Förskola – Åk 1: Programmera -Robothumlor

Robothumla

Robothumla

Programmera Robothumlor
Ålder: 5 år – åk 1
Antal: max 20 barn
Tidsåtgång: 60 – 90 min
Kan bokas under hela läsåret.

Lös de olika uppdragen genom att enkelt programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar barnen till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror, bokstäver, geometriska former, färger och taluppfattning. Temat skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande samt sin problemlösnings- och samarbetsförmåga.

Innehåll som behandlas:

  • Matematiska och tekniska begrepp och uttrycksformer
  • Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
    kommunikativa funktioner
  • Konstruera, beskriva och uttrycka enkla geometriska mönster och former
  • Proportionella samband
  • Formulera och kommunicera
Translate »