Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 6, 2017 in Förskoleklass - åk 3 |

WeDo 1.0 – bygga och programmera

Årskurs: F-2
Antal: 25 elever
Passet pågår i 90 min.
Kan bokas under hela läsåret.

Ett kul Lego-koncept där figurer byggs, programmeras och får liv.  Lägg grunden för en förståelse för programmering, dess funktion och roll i samhället.

Att bygga och programmera – i små grupper samarbetar eleverna med konstruktion, programmering och problemlösning. Eleverna ställs inför en utmaning som presenteras via ett kort filmklipp. Därefter bygger eleverna en modell som hjälper dem att lösa uppgiften. Modellen kopplas till en dator och sedan utvecklar eleverna ett program som kan lösa uppgiften.
Aktivt lärande med spännande teman som Fantastiska maskiner, Vilda djur, Spela fotboll och Äventyrsberättelser. Ex, Hungrig alligator – där gapet ska programmeras till att öppnas och stängas samt Spela fotboll – där en målvakt ska programmeras till att rädda bollen.

Eleverna tränas i förmågan att:
– identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, (Tk)
– identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, (Tk)
– använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, (Tk)

Centralt innehåll som behandlas:
– Förstå innebörden av några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Tk)
– Genomföra systematiska undersökningar. (Tk)
– Några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion. (Tk)
– Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. (Tk)
– Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Tk)

Translate »